Ogólnopolski cykl szkoleń edukacyjnych
dla LEKARZY

"Aktualne standardy terapii chorych na POChP"

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim cyklu edukacyjnym w dziedzinie pulmonologii. Szkolenia prowadzone są przez Ekspertów - specjalistów pulmonologii z wieloletnim doświadczeniem klinicznym także w dziedzinie leczenia chorych z Covid 19 i po zakażeniach koronawirusem. Na każdym ze spotkań online będą mieli Państwo możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym. Po każdym szkoleniu otrzymają Państwo materiały edukacyjne dotyczące nowej rzeczywistości  w trakcie covid-19 i jego wpływu na funkcjonowanie płuc.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Już dziś zapisz się na wybrany webinar

 

TERMINY WEBINARIÓW

21.09.2020 - godz. 20.30

Webinar Lubuski 
dr hab. med. Rafał Dobek
II Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

24.09.2020 - godz. 20.00

Webinar Dolnośląski
dr hab. med. Rafał Dobek
II Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

25.09.2020 - godz. 20.00

Webinar Zachodniopomorski
dr hab. med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Oddychania, Poradnia Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

28.09.2020 - godz. 20.00

Webinar Mazowiecki
prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński
Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Kierownik II Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

29.09.2020 - godz. 20.00 

Webinar Pomorski
prof. dr hab. med. Krzysztof Kuziemski
Klinika Alergologii i Pneumonologii - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

8.10.2020 - godz. 20.00

Webinar Wielkopolski
dr hab. med. Barbara Kuźnar-Kamińska
Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

9.10.2020 - godz. 20.00

Webinar Lubelski
prof. dr hab. med. Robert Mróz
Kierownik II Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy w Białymstoku

12.10.2020 - godz. 20.00

Webinar Kujawsko-Pomorski
dr hab. med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Oddychania, Poradnia Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

13.10.2020 - godz. 20.00

Webinar Łódzki
prof. dr hab. med. Adam Antczak
Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Prorektor ds. klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

15.10.2020 - godz. 20.00

Webinar Warmińsko-Mazurski
prof. dr hab. med. Anna Doboszyńska
Kierownik Kliniki Pulmonologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Szpitala Pulmonologicznego w Olsztynie

16.10.2020 - godz. 20.00

Webinar Śląski
prof. dr hab. med. Adam Barczyk
Kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii, Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ordynator Oddziału Pneumonologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

19.10.2020 - godz. 20.00

Webinar Małopolski
dr n. med. Aleksander Kania
Adiunkt w Klinice Pulmonologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Program Webinaru

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY
20.00 - 20.30
Część teoretyczna
„Najważniejsze aspekty opieki nad chorym na POChP w aktualnych realiach”
20:30 - 21:00
Część praktyczna
„Dobór inhalatora – istotna decyzja w procesie terapii POChP”
21.00 - 21.30
Pytania uczestników – sesja pytań i odpowiedzi do prowadzącego
PARTNERZY PROJEKTU dla lekarzy
BI
schiller