Ogólnopolski cykl szkoleń edukacyjnych
dla PIELĘGNIAREK

"Aktualne standardy terapii chorych na POChP"

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim cyklu edukacyjnym w dziedzinie pulmonologii. Szkolenia prowadzone są przez Ekspertów - specjalistów pulmonologii z wieloletnim doświadczeniem klinicznym także w dziedzinie leczenia chorych z Covid 19 i po zakażeniach koronawirusem. Na każdym ze spotkań online będą mieli Państwo możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym. Po każdym szkoleniu otrzymają Państwo materiały edukacyjne dotyczące nowej rzeczywistości  w trakcie covid-19 i jego wpływu na funkcjonowanie płuc.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Już dziś zapisz się na wybrany webinar

 

TERMINY WEBINARIÓW

21.09.2020 - godz. 18.30

Webinar Lubuski
dr hab. med. Rafał Dobek
II Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

24.09.2020 - godz. 18.00

Webinar Dolnośląski
dr hab. med. Wojciech Barg
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu

25.09.2020 - godz. 18.00

Webinar Zachodniopomorski
dr hab. med. Amelia Szymanowska-Narloch
Klinika Alergologii i Pneumonologii - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

28.09.2020 - godz. 18.00

Webinar Mazowiecki
dr hab. med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Oddychania, Poradnia Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

29.09.2020 - godz. 18.00

Webinar Pomorski
prof. dr hab. med. Krzysztof Kuziemski
Klinika Alergologii i Pneumonologii - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

8.10.2020 - godz. 18.00

Webinar Wielkopolski
prof. dr hab. med. Krzysztof Kuziemski
Klinika Alergologii i Pneumonologii - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

9.10.2020 - godz. 18.00

Webinar Lubelski
prof. dr hab. med. Wojciech Naumnik
Kierownik I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii w Białymstoku

15.10.2020 - godz. 18.00

Webinar Warmińsko-Mazurski
dr hab. med. Amelia Szymanowska-Narloch
Klinika Alergologii i Pneumonologii - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

16.10.2020 - godz. 18.00

Webinar Śląski
dr n. med. Aleksander Kania
Adiunkt w Klinice Pulmonologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

19.10.2020 - godz. 18.00

Webinar Małopolski
dr n. med. Aleksander Kania
Adiunkt w Klinice Pulmonologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

10.11.2020 - godz. 18.00

Webinar Kujawsko-Pomorski - ZMIANA WYKŁADOWCY
dr hab. med. Rafał Dobek
II Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

12.11.2020 - godz. 20.00

Webinar Łódzki - ZMIANA WYKŁADOWCY
dr hab. med. Barbara Kuźnar-Kamińska
Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Program webinaru

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY
18.00 - 18.30
Część teoretyczna
„Aerozoloterapia w POChP”
18:30 - 19:00
Część praktyczna
„Zasady obsługi inhalatora Respimat”
19.00 - 19.30
Pytania uczestników – sesja pytań i odpowiedzi do prowadzącego
PARTNERZY PROJEKTU dla pielęgniarek